Forside

DetDuKan - Fra viden til kompetence

DetDuKan arbejder i virksomheder og organisationer med selvindsigt hos såvel medarbejdere som ledelse. Således at I sammen naturligt udvikler løsninger og skaber forandringer. Det giver stolthed,arbejdsglæde og udvikling på alle fronter.

Transferproblematik Undersøgelser viser at 85% af det du lærer på et kursus, efterfølgende går tabt i praksis. Investeringen giver ikke nødvendigvis den ønskede effekt. Transferproblematikken er en del af ethvert efteruddannelsestiltag, og den viser sig ved, at de nye idéer, redskaber og teknikker virker indlysende og brugbare, men alligevel er de svære at bringe i spil i dagligdagen efter kurset.

Selvindsigt kommer ikke af sig selv. Det drejer sig om, at turde, at lærer sig selv at kende, samt se sine færdigheder, egenskaber og styrker såvel som sårbarheder.

DetDuKan tilbyder undervisning, som styrker din selvbevidsthed, og giver dig, et godt fundament i din organisation både som leder og som medarbejder.

DetDuKan tager derfor undervisningen med i praksis via video optagelser, supervision og læring. Underviser tilbyder værktøjer til effektivt at få mere ud af det, du og dine medarbejdere allerede kan. Det drejer sig om at jeres kompetencer, talenter og styrker giver mere vækst, større engagement, bedre trivsel og mere innovation.

Jeg bruger altid eksempler fra deltagernes dagligdag. Det giver vedkommenhed og nærvær.

Forside

Transferproblematik